Δελτία Τύπου

/Δελτία Τύπου
­

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ” αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2018-2019) στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μετσόβου Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μετσόβου για το «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) Μετσόβου»     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ [...]

By |Οκτωβρίου 16th, 2018|Δελτία Τύπου|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ” αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2018-2019) στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υπ” αριθμ. πρωτ: 254/20-08-2018

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας   Ειδικότητα: ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ Ειδικότητα: ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  

By |Σεπτεμβρίου 27th, 2018|Δελτία Τύπου|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υπ” αριθμ. πρωτ: 254/20-08-2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΩΝ ΣΟΧ 1/2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΩΝ ΣΟΧ 1/2018 […]

By |Σεπτεμβρίου 19th, 2018|Δελτία Τύπου|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΩΝ ΣΟΧ 1/2018

Αιτήσεις συμμετοχής σε παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ του Δ. Μετσόβου (2017-2018)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ «ΑΞΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» VOUCHERS Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)Α.Ε. στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2018-2019 καλει τους υποψήφιους, οι οποίοι συμμετείχαν στην πρόσκληση με Αρ. Πρωτ. 5180/14.6.2018, που εξέδωσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για το σχολικό έτος 2018-2019 και οι οποίοι ενώ ειχαν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, δεν έλαβαν voucher λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού , να προχωρήσουν στην παρακάτω διαδικασία για την χορήγηση voucher. […]

By |Σεπτεμβρίου 18th, 2018|Δελτία Τύπου|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αιτήσεις συμμετοχής σε παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ του Δ. Μετσόβου (2017-2018)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τρεις συμβάσεις μίσθωσης έργου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μετσόβου Κ.Ε.Δ.ΜΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Μετσόβου», με κωδικό ΟΠΣ 5002035 του Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ» 2014-2020, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους (ΣΑΕΠ0181 – 2016ΕΠ01810039), πρόκειται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου, σε έναν (1) Ιατρό Παθολόγο, έναν (1) Φυσικοθεραπευτή και έναν (1) Εργοθεραπευτή, υπηρεσίες ιατρικής και παραϊατρικής φροντίδαςαλλά και το φυσικό έλεγχο της υγείας των ηλικιωμένων ωφελούμενων του ΚΗΦΗ Δήμου Μετσόβου. […]

By |Αυγούστου 21st, 2018|Δελτία Τύπου|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τρεις συμβάσεις μίσθωσης έργου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ” αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη Σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Στις 9/8/2018 εκδόθηκε η πρόσκληση για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Ενός(1) ατόμου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» με Άξονα Προτεραιότητας 5 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη Και Καταπολέμηση Διακρίσεων» ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο, Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μετσόβου, που εδρεύει στο Μέτσοβο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) […]

By |Αυγούστου 21st, 2018|Δελτία Τύπου|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ” αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη Σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Αιτήσεις συμμετοχής σε παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ του Δ. Μετσόβου (2017-2018)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Στις 23/5/2017 εκδόθηκε η αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2017-2018. Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ενέταξε στην παραπάνω δράση τους Παιδικούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) του Δήμου Μετσόβου. Καλεί λοιπόν όλους όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη δράση, προκειμένου να εγγράψουν τα τέκνα τους σε κάποια από τις δομές, να καταθέσουν την αίτηση τους έγκαιρα! […]

By |Μαΐου 25th, 2017|Δελτία Τύπου|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αιτήσεις συμμετοχής σε παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ του Δ. Μετσόβου (2017-2018)

ΕΕΤΑΑ: Οι προσωρινοί πίνακες των ωφελούμενων της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής»

Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΕΕΤΑΑ οι προσωρινοί πίνακες των δικαιούχων 81.000 θέσεων δωρεάν φιλοξενίας παιδιών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ 2016-2017. Τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν στις ιστοσελίδες eetaa.gr και paidikoi.eetaa.gr. Ο κάθε υποψήφιος θα μπορεί να έχει πρόσβαση εισάγοντας στην εφαρμογή τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ που αναγράφονται [...]

By |Αυγούστου 19th, 2016|Δελτία Τύπου|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΕΤΑΑ: Οι προσωρινοί πίνακες των ωφελούμενων της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής»

Αιτήσεις συμμετοχής σε παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ του Δ. Μετσόβου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ έχει ενταχθεί στη δράση «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», περιόδου 2016-2017, εντάσσοντας σε αυτή τους Παιδικούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) του Δήμου Μετσόβου. Καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που έχουν ως πρώτη επιλογή για τα παιδιά τους,  τους Παιδικούς , Βρεφονηπιακούς Σταθμούς καθώς και τα Κέντρα Δημιουργικής  Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) του Δήμου Μετσόβου  να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα. […]

By |Ιουλίου 12th, 2016|Δελτία Τύπου|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αιτήσεις συμμετοχής σε παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ του Δ. Μετσόβου

Πρόληψη των ιατρικών παθήσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση ενημέρωσης πολιτών για την πρόληψη των ιατρικών παθήσεων που θα γίνει την Κυριακή 5 Ιούνιου 2016 και ώρα 11:00π.μ. στην αίθουσα «Χατζηγεωργίου» του Ι.Ν.Αγίας Παρασκευής Μετσόβου με τη συμμετοχή των διευθυντών – καθηγητών: Ιωάννη Γοδέβενου, Δημητρίου Μπούμπα, Αποστόλου Μπίσα και Δημητρίου Γοδέβενου Την εκδήλωση θα συντονίσει ο κ. Στέφανος Φούσας, Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. […]

By |Μαΐου 31st, 2016|Δελτία Τύπου, Εκδηλώσεις|Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόληψη των ιατρικών παθήσεων