Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας

 

Ειδικότητα: ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

Ειδικότητα: ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ