Στοιχεία Επικοινωνίας

ΑΦΟΙ ΒΑΣ.ΤΕΣΙΑ Ο.Ε.

Βαρελοποιϊα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Μέτσοβο

Τηλέφωνο2656041434 2656042519

fax:

website:

email: tonnellerie_tesias@yahoo.gr