Στοιχεία Επικοινωνίας

Ο ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

Τυροκομικά Προϊόντα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Μέτσοβο

Τηλέφωνο2656 041482

fax:

website:

email: dimitrios.barbajannis@gmaii.com