Στοιχεία Επικοινωνίας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠ. ΠΑΝΑΓΙΟΣ

Αρτοποιείο

Τηλέφωνο2656041351

email: fournosdim@hotmail.gr-

facebook : –