Στοιχεία Επικοινωνίας

Hotel ADONIS

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Μέτσοβο

Τηλέφωνο2656 042300
2656 042710

fax: 2565 042298

website: www.metsovohotel.net

email: info@metsovohotel.net