Στοιχεία Επικοινωνίας

Hotel ΜΠΙΤΟΥΝΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Μέτσοβο

Τηλέφωνο26560 41217/41700

fax: 26560 41545

website: www.hotelbitouni.com

email: admin@hotelbitouni.com