Στοιχεία Επικοινωνίας

Hotel ΕΓΝΑΤΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Μέτσοβο

Τηλέφωνο2656041900

fax: 2656 041485

website: www.hotelegnatia.gr

email: info@hotelegnatia.gr

facebook : link