Στοιχεία Επικοινωνίας

Hotel Kassaros

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Μέτσοβο

Τηλέφωνο: 26560 41800/41662

fax: 25650 41262

website: www.hotelkassaros.gr

email: hotel@kassaros.gr