Στοιχεία Επικοινωνίας

Hotel Mari

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Μέτσοβο

Τηλέφωνο26560 41451

fax: 26560 41595

website: www.hotelmari.gr

email: hotelmari@ioa.forthnet.gr