Στοιχεία Επικοινωνίας

ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ – «Ο ΝΤΟΡΗΣ»

Κέντρο Τύπου – Βιβλιοπωλείο

Τηλέφωνο2656041096-6945910223

email: snakas2003@yahoo.gr

webpage : –

facebook : link