Στοιχεία Επικοινωνίας

ΜΠΑΜΠΑΛΕΚΟΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ

Εργαστήριο Παραδοσιακών Στολών

Τηλέφωνο2656041623-6939246531

fax : –

website:

email:

facebook : –