Στοιχεία Επικοινωνίας

ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εργαστήριο Παραδοσιακών Στολών

Τηλέφωνο2656042580 – 2656041411

fax : 2656042580

website:

email: korina.boumpa@gmail.com

facebook : –