Στοιχεία Επικοινωνίας

TECNICA ΣΚΙ

Κατάστησμα Σκι – Σχολή Σκι

Τηλέφωνο2656041015/6944684562

email: info@boubas-ski.gr

webpage : www.boubas-ski.gr

facebook : –