Στοιχεία Επικοινωνίας

ΤΟ ΚΟΥΤΟΥΚΙ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ

Ταβέρνα – Εστιατόριο

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Μέτσοβο

Τηλέφωνο2656041732 / 6946284221 / 6946506916

website:

email: koutoukinikola@yahoo.gr

facebook : link