Στοιχεία Επικοινωνίας

ΤΣΙΜΠΑΣ

Παραδοσιακός φούρνος

Τηλέφωνο2656041951

email: fournosdim@hotmail.gr

facebook : link