Η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Μετσόβου έχει την έδρα της στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Εγνατίας του.

Σκοπός της επιχείρησης είναι η οργάνωση λειτουργιών και δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τον πολιτισμό, τον αθλητισμό , το περιβάλλον, τη νεολαία καθώς και την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας, τεχνολογίας και κοινωνικής αλληλεγγύης και παιδείας για την ανάπτυξη της περιοχής.