Ονοματεπώνυμο Ρόλος Τηλέφωνο email
Κασσάρος Στέργιος Μέλος
Γκούμας Κωνσταντίνος Μέλος
Τσίμπος Κυριάκος Μέλος
Μπούμπα Καλλιόπη Μέλος
Τσιώνης Ιωάννης Μέλος
Λύγκας Παύλος Μέλος
Σιώτας Πολύμερος Μέλος