Ίδρυση

Η κοινοφελής Επιχείρηση του Δήμου Μετσόβου συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 113/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μετσόβου. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η συγχώνευση των τριών τέως Κοινωφελών επιχειρήσεων, ήτοι:

  • ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
  • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.)
  • ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΛΕΑΣ

και η σύσταση νέας κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Μετσόβου ως εξής:
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ»
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3463/2006