Σκοπός της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Μετσόβου είναι διασφάλιση της ποιότητας της παιδείας, η διαφύλαξη και η διάδοση της πολιτιστικής μας παράδοσης και εξασφάλιση των απαραίτητων αθλητικών εγκαταστάσεων για τους δημότες. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων σκοπός μας είναι:

 • Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
 • Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
 • Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
 • Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής, κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
 • Η προστασία μουσείων, μνημείων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των
  εγκαταστάσεων αυτών τα οποία δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού.
 • Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που
  παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
 • Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων
  και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά.
 • Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού εφόσον δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα.
 • Η ίδρυση, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών γυμναστηρίων, αθλη−
  τικών κέντρων και δημοτικών χώρων άθλησης, στο πλαίσιο υλοποίησης, προώθησης και εφαρμογής προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων.
 • Η υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών στα σχολεία σε συνεργασία με άλλα σχολεία
  της χώρας και της Ε.Ε.
 • Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στα σχολεία.
 • Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η υλοποίηση έργων και προγραμμάτων που συμβάλλουν στην άσκηση δραστηριοτήτων πολιτιστικής και αθλητικής ανάπτυξης.
 • Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων συνολικής προβολής της περιοχής του Δήμου και η λειτουργία αντίστοιχου κέντρου προβολής, ενημέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών.
 • Η έκδοση έντυπου και ψηφιακού υλικού, η ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικών δικτυακών τόπων και χώρων πληροφόρησης και επικοινωνίας με τους πολίτες.
 • Η διοργάνωση ημερίδων, εκθέσεων, εκδηλώσεων και λοιπών δραστηριοτήτων με θέματα συναφή με τον
  πολιτισμό.
 • Η αξιοποίηση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και η προώθηση τους με στόχο την πολιτιστική ανάδειξη του Δήμου.
 • Η συνεργασία με όλους τους φορείς και αθλητικούς παράγοντες για την από κοινού προώθηση και
  αντιμετώπιση των θεμάτων της νεολαίας.