ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ «ΑΞΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» VOUCHERS
Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)Α.Ε.
στο πλαίσιο της δράσης
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2018-2019

καλει τους υποψήφιους, οι οποίοι συμμετείχαν
στην πρόσκληση με Αρ. Πρωτ. 5180/14.6.2018, που
εξέδωσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για το σχολικό έτος 2018-2019 και οι οποίοι ενώ
ειχαν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, δεν έλαβαν voucher λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού , να προχωρήσουν
στην παρακάτω διαδικασία για την χορήγηση voucher.

Πρόσκληση Ε.Ε.Τ.Α.Α. εδώ

Ο Πρόεδρος

Φίλιππος Νάκας