Η Κοινοφελής Επιχείρηση του Δήμου Μετσόβου και για λογαριασμό του Δήμου ενημερώνει τους πολίτες για την αποστολή εγγράφου προς το Υπουργείο Οικονομικών και προσωπικά προς τον ίδιο τον Υπουργό με θέμα τη μείωση των αντικειμενικών αξιών στην περιοχή του Δήμου Μετσόβου.

Στο συγκεκριμένο έγγραφο, με αριθμό πρωτοκόλλου 9859/24-12-2015, διατυπώνεται το αίτημα για τη μείωση των αντικειμενικών αξιών σε ποσοστό άνω του 50% και αναλύονται οι λόγοι που καθιστούν τη μείωση αυτή επιτακτική.

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε ολόκληρο το έγγραφο. Download