Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησησης του Δήμου Μετσόβου με ομόφωνη απόφαση αναφέρει παρακάτω τα στοιχεία των δομών που θα συμμετέχουν στη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής»:

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
 • ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ: ΦΕΚ 1294/Β/16.6.2011, «Συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Μετσόβου και Σύσταση Ενιαίας Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Μετσόβου». Έκτοτε δεν υπήρχαν τροποποιήσεις.
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣ: Πάροδος Ιερόθεου Σταύρου, Μέτσοβο, Τ.Κ. 44200
 • ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΜΗΣ: 50 παιδιά βάσει των υπ’ αριθμ. 2485/28-12-1999 και 502/08-03-2000 αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αντίστοιχα καθώς και την υπ’ αριθμ. 37398/1320-31.03.2015 τροποποίηση αυτών.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ: Γ.1. Παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ
 • ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ: ΦΕΚ 1294/Β/16.6.2011, «Συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Μετσόβου και Σύσταση Ενιαίας Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Μετσόβου». Έκτοτε δεν υπήρχαν τροποποιήσεις.
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣ: Χρυσοβίτσα, Χρυσοβίτσα Μετσόβου, Τ.Κ. 44200
 • ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΜΗΣ: 25 παιδιά βάσει της υπ’ αριθμ. 429/28-03-2008 άδεια λειτουργίας καθώς και την υπ’ αριθμ. 32302/1132-31.03.2015 τροποποίηση αυτής.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ: Γ.1. Παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.
ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
 • ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ: ΦΕΚ 1294/Β/16.6.2011, «Συγχώνευση των ΚοινωφελώνΕπιχειρήσεων του Δήμου Μετσόβου και Σύσταση Ενιαίας ΚοινωφελούςΔημοτικής Επιχείρησης Δήμου Μετσόβου». Έκτοτε δεν υπήρχαν τροποποιήσεις.
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣ: Ν.Χ. Αβέρωφ 3, Μέτσοβο, Τ.Κ. 44200
 • ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΜΗΣ: 40 βρέφη βάσει των υπ’ αριθμ. 2485/28-12-1999 και 340/15-02-2000 αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αντίστοιχα καθώς και την υπ’ αριθμ. 49251/792-03.07.2012 τροποποίηση αυτών.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ: Α1.1. Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών
 • ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2016: 28 βρέφη (70% της δυναμικότητα της δομής σύμφωνα με τους περιορισμούς που αναφέρονται στην παρ. 2.3.1α της πρόσκλησης 2100/16-7-2015).
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ
 • ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ: ΦΕΚ 1294/Β/16.6.2011, «Συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Μετσόβου και Σύσταση Ενιαίας Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Μετσόβου». Έκτοτε δεν υπήρχαν τροποποιήσεις.
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣ: Χρυσοβίτσα, Χρυσοβίτσα Μετσόβου, Τ.Κ. 44200
 • ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΜΗΣ: 15 παιδιά βάσει της υπ’ αριθμ. 1470/14-9-2007 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ: Α2. Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
 • ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2016: 10 παιδιά (70% της δυναμικότητα της δομής σύμφωνα με τους περιορισμούς που αναφέρονται στην παρ. 2.3.1α της πρόσκλησης 2100/16-7-2015).