Ο Δήμος Μετσόβου, η Κοινωφελής Επιχείρηση και το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Μετσόβου, σε συνεργασία με τους Ιατρούς του Κόσμου, πραγματοποιεί για πρώτη φορά ενέργειες, για την υλοποίηση του προγράμματος ιατρικού ελέγχου «Υγεία για Όλους»  σε πολίτες του δήμου Μετσόβου.

Οι Γιατροί του Κόσμου θα προσφέρουν παιδιατρικό, γυναικολογικό και οφθαλμολογικό διαγνωστικό έλεγχο στους πολίτες του Δήμου, που αντιμετωπίζουν δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας για οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους και θα παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα πατήστε το σύνδεσμο Υγεία για όλους.