Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μετσόβου, έπειτα από απόφαση του Προέδρου κ. Φ. Νάκα, αποφάσισε ομόφωνα να υποβάλλει «Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωση – Προσφορά» στα πλαίσια της Αρ. Πρωτ. 2100/16-07-2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ένταξη των δομών «ΚΔΑΠ Μετσόβου», «ΚΔΑΠ Χρυσοβίτσας», «Βρεφικός Σταθμός Μετσόβου» και «Παιδικός Σταθμός Χρυσοβίτσας» στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 2015-2016.

Ταυτόχρονα, εξουσιοδότησε τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της Επιχείρησης και Πρόεδρο αυτής να υποβάλλει την Αίτηση Συμμετοχής, και και να υπογράψει την σύμβαση, δεσμεύοντας την επιχείρηση με μόνη την υπογραφή της έναντι της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την Απόφαση του Δ.Σ. πατώντας εδώ