Συχνές Ερωτήσεις

/Συχνές Ερωτήσεις
­

Εργαζόμαστε σκληρά για να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους πολίτες του Δήμου Μετσόβου. Συγκεντρώνουμε τις συχνές ερωτήσεις των δημοτών προς την Υπηρεσία μας, τις ταξινομούμε, τις απαντούμε και τις δημοσιεύουμε εδώ για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας…

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) είναι η μονάδα ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων μη δυναμένων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα που έχει αναλάβει.

Σκοπός του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και η παραμονή τους στο φυσικό και οικογενειακό τους περιβάλλον καθώς και η διατήρηση μιας φυσιολογικής κοινωνικής και εργασιακής ζωής των μελών του οικογενειακού και συγγενικού περιβάλλοντος που ασχολούνται με την φροντίδα των ατόμων αυτών.Παράλληλα προσθέτει τη δυνατότητα στα συγγενικά πρόσωπα, που μέχρι τώρα τους φρόντιζαν να αποδεσμευτούν για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου Ημερήσιας φροντίδας Ηλικιωμένων παρέχονται δωρεάν.