ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Ο Παιδικός Σταθμός της Κ.Ε.Δ.Μ. στεγάζεται και λειτουργεί σε έναν χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο, ώστε να αγκαλιάσει τα παιδιά και να τα βοηθήσει να κάνουν τα πρώτα τους βήματα έξω από τα πλαίσια του οικογενειακού περιβάλλοντος, στην κοινωνία των συνομήλικών τους.

Στο ευχάριστο περιβάλλον του Παιδικού Σταθμού φροντίζουμε να ικανοποιούμε τις ανάγκες των παιδιών, να αναπτύσσουμε τις ικανότητες και τις δεξιότητες τους και να τα βοηθούμε να γνωρίσουν τον εαυτό τους και τον κόσμο. Καθώς ο σταθμός πληρεί τις κατάλληλες παιδαγωγικές προδιαγραφές, τα παιδιά προσαρμόζονται εύκολα στο σχολικό περιβάλλον και προετοιμάζονται για το δημοτικό σχολείο.

Η μάθηση και η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων γίνονται ευχάριστες διαδικασίες, αφού επιτυγχάνονται μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες και παιχνίδια. Πολύ σημαντική θεωρείται η ενθάρρυνση της ενεργητικής συμμετοχής των παιδιών, η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και της αυτενέργειας, οι ανακαλύψεις τους μέσα από τις εμπειρίες τους καθώς και η κοινωνικοποίησή τους.

Τα παιδιά ακολουθούν το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας όπου γίνονται όλα τα μαθήματα, όπως μητρική γλώσσα, γνωριμία με το περιβάλλον, μουσική, εικαστικά, προμαθηματικές έννοιες, φυσική αγωγή, προγραφή και προανάγνωση, αλλά και Αγγλικά, κηπουρική και αγωγή υγείας.

Κανονισμός λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού του Κ.Ε.Δ.Μ.

Συμβουλευτική Γονέων

Οδηγίες για τη νέα σχολική χρονιά

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Πληροφορίες  προσωπικού

Εγκαταστάσεις

Κοινωνική προστασία και Αλληλεγγύη, Παιδεία Πολιτισμός και Αθλητισμός, Περιβάλλον